Brukermanual

Vi i Joule-teamet ønsker deg en god elsykkelopplevelse! For å hjelpe deg i gang har vi laget en brukermanual tilpasset elsykkelen du abonnerer på.

Dersom du har noen spørsmål som ikke blir besvart i brukermanual, kontakt oss gjerne på hei@joule.no eller +47 920 79 622.

Det viktigste du må få med deg:

 • For at tyveriforsikringen skal gjelde må elsykkelen låses i rammen og til et fastmontert låsested
 • Ikke lad batteriet på natten, eller i lange perioder uten oppsyn
 • For å begrense skade på rammen skal låsen festes tett til setepinnen
 • For å hindre at gir og bremser påvirkes, anbefaler vi jevnlig vask av elsykkelen med vann og klut
 • Ikke bruk høytrykkspyler på elsykkelen, det kan ødelegge elsykkelens mekanikk og lakkering
 • Det er viktig at lokket til ladeporten bestandig er godt festet slik at vann ikke slipper inn og ødelegger elektronikken. I verste fall fører det til kortslutning av batteri og/eller skade på motor.

White E-trekking 3.0

Hvordan bruke elsykkelen?

1. Slå på sykkelen
Slå på sykkelen ved å trykke på av/på-bryteren på oversiden av panelet på venstre-siden av styret (se bildet i steg 2). Sykkelen må være slått på før du begynner å sykle. Mens du sykler kan du regulere ønsket motorkraft ved å trykke på "+" eller "–".

Skal du gå med sykkelen, trykker du på WALK på undersiden av panelet. 

2. Undersøke at sykkelen har strøm
Du kan kontrollere at sykkelen er ladet opp ved å slå på sykkelen. Batteri-prosenten vises da nederst på displayet.

3. Lading mens batteriet sitter i sykkelen
Sykkelen kan trygt lades mens batteriet sitter i sykkelen. Du plugger da enkelt inn ladekabelen i luken som sitter nede ved pedalene på venstre side (slidelokk).

NB! Pass på at gummilokket sitter godt (du skal høre ett klikk) slik at det ikke detter av. Kommer det vann inn i lade-portalen, risikerer du at sykkelen kortsluttes og blir ødelagt. Ved åpning og lukking skal lokket av gummi dreies til høyre.

4. Ta ut batteriet
Når du skal ta ut batteriet for å lade det inne, gjør som følger: Vri om (og hold) nøkkelen til venstre. Skru manuelt ut de to sølv-skruene som sitter øverst, slik at batteri lokket faller ut. Batteriet vil nå falle ned mot bakken, så husk å ta imot med henda. Sett gjerne styret rett frem for å få løftet ut batteriet. Hvis batteriet ikke faller ut, kan du forsøke å vri nøkkelen litt til, og trykk ned øverst i holsteret med finger-tuppene. 

5. Lading av batteriet utenfor sykkelen
Når du har tatt ut batteriet, kan det lades med tilhørende ladekabel. Ladetid kan variere fra to til fire timer avhengig av hvor fullt batteriet er.

Når du skal sette batteriet tilbake, skal du passe på at nøkkelen er vridd til venstre. Batteriet skal settes inn med skruehullene øverst og du skal høre ett klikk. Batteriet skal ikke stå på skrå inni sykkelen. Når det er på plass er det viktig å vri om for å låse batteriet på plass og ta nøkkelen ut. 

Deretter skal du skru på dekselet. Pass på at du har god sikt til skrue-hullene gjennom de to åpningene som vist nedenfor, pirk ut skrums og pass på at dekselet er holdt tett inntil sykkelen når du skal skru. 

Skru sølv-skruene godt på plass igjen. Test at batteriet sitter i ved å skru på sykkelen. 

Din sikkerhet er viktig for oss! Her er noen huskeregler angående batteri-sikkerhet:

 • Ikke påbegynn lading av batteriet dersom det har synlige skader.
 • Stans ladeprosessen umiddelbart dersom du opplever rar lukt eller røyk.
 • Ha regelmessig oppsyn med batteriet mens det lader og ikke lad batteriet mens du sover.
 • Unngå at batteriet får slag eller støt, for eksempel at det faller i bakken.
 • Ikke sett batteriet i solen mens den lader.
 • Ikke dekk til batteriet og laderen, eller plasser objekter oppå dem som kan bidra til varmeutvikling.
 • Unngå at batteri og lader kommer i direkte kontakt med vann og åpen ild.
 • Hold batteri og lader utenfor rekkevidden til barn og kjæledyr.
 • Ikke bruk batteri og lader til til andre formål.
 • I det usannsynlige tilfellet at batteriet brenner, ikke forsøk å slukke brannen med vann. Evakuer lokalet og kontakt nødetater umiddelbart.
6. Bruk av gir

Selv om dette er en elsykkel, er det viktig at du bruker girene. Du bruker girene på samme måte som når du sykler på en helt vanlig sykkel uten motor. Det betyr at når du kjører inn i en bakke, er det lurt å legge inn et lettere gir.

Hvordan parkere og oppbevare elsykkelen?

For å være dekket av vår forsikringsavtale, er det en forutsetning at du parkerer sykkelen ved bruk av forsikringsgodkjent sykkellås. 

Elsykkeltyveri er dessverre svært utbredt, og ved å følge disse retningslinjene reduserer du sannsynligheten for tyveri betraktelig. Dersom du har fulgt våre forsikringsvilkår og retningslinjer for parkering, vil du være dekket gjennom forsikringen ved et eventuelt tyveri, men vi kan imidlertid ikke garantere at du får en ny sykkel umiddelbart.  

Retningslinjer for parkering av sykkelen

Sykkellås: Det er viktig å bruke den medfølgende sykkellåsen hver gang sykkelen parkeres. Tre låsen gjennom både sykkelrammen, om mulig gjennom ett av hjulene, og rundt en fast konstruksjon (lyktestolpe, sykkelstativ e.l.).

Batteri: Dersom du parkerer på offentlig grunn (på gaten, i byen og andre steder uten adgangskontroll) uten å ha sykkelen under oppsyn anbefaler vi at batteriet tas av og med. 

Husk å ta ut nøklene fra låsen når du parkerer sykkelen.

Parkering på nattestid: Parkering av sykkelen på offentlig grunn (i byen, gata e.l.) over natten skal unngås, da sannsynligheten for et tyveri øker betraktelig. Vi anbefaler å oppbevare sykkelen innelåst om natten hvis mulig (for eksempel i en bod, lukket bakgård eller i en leilighet).

Dersom du oppbevarer sykkelen i en bod, er det krav til kvaliteten på låsen for at tyveriforsikringen skal være gyldig. Er du i tvil, anbefaler vi i tillegg å låse elsykkelen med sykkellåsen.

Vilkårene for tyveriforsikringen er beskrevet i detalj under Leievilkår og betingelser. 

 

Hvordan ta vare på elsykkelen?

1. Luft i dekkene
Noe av det viktigste du gjør for å ta godt vare på sykkelen er å ha nok luft i dekkene. Ved hyppig bruk anbefaler vi å sjekke dekkene jevnlig. I snitt bør du forvente å fylle luft i dekkene rundt en gang i måneden. Anbefalt trykk for de medfølgende dekkene er 3,5 bar og maksimalt trykk er 4 bar. 

2. Vask av sykkelen

Elsykkelen varer lenger når den holdes ren. For en vanlig vask kommer du langt med vann og en klut, og dersom den er særlig skitten kan du bruke litt Zalo og en vanlig skurebørste. Ikke bruk andre vaskemetoder.

3. Justering av girsystem
Elsykkelen du nå har fått er helt ny. I alle nye girsystemer strekker wiren seg litt den første tiden. Dersom du opplever at sykkelen tikker eller at du opplever at giret hopper, så kan du stramme wiren ved å vri på skruen på giret på bakhjulet (markert på bildet). Det er kun små justeringer som skal til. Vri kun en kvart runde mot klokken av gangen før du gjør en test. 

Hvordan sykle trygt i trafikken?

Vi anbefaler alle våre abonnenter å bruke hjelm og følge de norske trafikkreglene.

God tur!

Vi i Joule-teamet håper du vil trives med elsykkelen, og ønsker deg en riktig god tur!