Brukermanual

Vi i Joule-teamet ønsker deg en god elsykkelopplevelse! For å hjelpe deg i gang har vi laget en brukermanual tilpasset elsykkelen du abonnerer på.

Dersom du har noen spørsmål som ikke blir besvart i brukermanual, kontakt oss gjerne på hei@joule.no.

Det viktigste du må få med deg:

 • For at tyveriforsikringen skal gjelde må elsykkelen låses i rammen og til et fastmontert låsested
 • Ikke lad batteriet på natten, eller i lange perioder uten oppsyn
 • For å begrense skade på rammen skal låsen festes tett til setepinnen
 • For at gir og bremser skal fungere optimalt, anbefaler vi jevnlig vask av elsykkelen
 • Ikke bruk høytrykkspyler på elsykkelen, det kan ødelegge elsykkelens mekanikk og lakkering
 • Det er viktig at lokket til ladeporten alltid er godt festet, slik at vann ikke slipper inn og ødelegger elektronikken. I verste fall fører det til kortslutning av batteri og/eller skade på motor.

Riese & Müller Charger4 Vario

Last ned produsentens brukermanual her: Brukerguide_Riese&Muller_kun NO.pdf

Hvordan bruke elsykkelen?


1. Slå på sykkelen
Slå på sykkelen ved å trykke på av/på-bryteren på toppen av panelet til venstre på styret. For å kunne bruke elmotoren må du skru på før du begynner å sykle.

FØR DU SYKLER: Sjekk at bagasjestrikken er strammet godt, så den ikke hopper av bagasjebrettet. I verste fall kan strikken komme inn i hjulet og skade giret.

2. Reguler ønsket motorkraft
Mens du sykler kan du regulere ønsket motorkraft ved å trykke på "+" eller "–" på panelet. 

Riese & Müller har 5 ulike nivåer av motorkraft. Vi anbefaler å bruke de lavere nivåene i nedoverbakker og på flata, og de øverste nivåene for å få ekstra hjelp i bakkene. Jo mer du bruker elsykkelen, jo bedre kjent blir du med de ulike nivåene.


3. Undersøke at sykkelen har strøm
Batteriprosenten vises på toppen av displayet når elsykkelen er skrudd på.

For optimal utnyttelse av batteriet, anbefaler å lade dersom batteriet nærmer seg 30 % eller mindre.


4. Lading mens batteriet sitter i sykkelen
Sykkelen kan trygt lades mens batteriet sitter i sykkelen. Du plugger da enkelt inn ladekabelen under luken som sitter mellom pedalene.

Når du skal lade batteriet, er det viktig at du alltid kobler laderen til batteriet eller elsykkelen før du plugger laderen i veggen. Står laderen i stikkontakten når du kobler til batteri eller elsykkel, kan det være at den ikke vil lade.

 

 
5. Ta ut batteriet
Når du skal ta ut batteriet for å lade det inne, gjør som følger:
1) Sett nøkkelen i batterilåsen på høyre side fremme på sykkel
2) Vri om nøkkelen med klokken. Batteriet vil da falle litt frem.
3) Trykk deretter på knappen i toppen av batteriet for å få løsnet det helt. Sett gjerne styret rett frem for å få løftet ut batteriet.

 


6. Lading av batteriet utenfor sykkelen
Når du har tatt ut batteriet, kan det lades ved å koble laderen rett i batteriet. Viktig at laderen plugges i batteriet før du setter inn i stikkontakten.

Ladetid kan variere fra to til fire timer avhengig av hvor fullt batteriet er.

Din sikkerhet er viktig for oss! Her er noen huskeregler angående batteri-sikkerhet: 

 • Ikke påbegynn lading av batteriet dersom det har synlige skader.
 • Stans ladeprosessen umiddelbart dersom du opplever rar lukt eller røyk.
 • Ha regelmessig oppsyn med batteriet mens det lader og ikke lad batteriet mens du sover.
 • Unngå at batteriet får slag eller støt, for eksempel at det faller i bakken.
 • Ikke sett batteriet i solen mens den lader.
 • Ikke dekk til batteriet og laderen, eller plasser objekter oppå dem som kan bidra til varmeutvikling.
 • Unngå at batteri og lader kommer i direkte kontakt med vann og åpen ild.
 • Hold batteri og lader utenfor rekkevidden til barn og kjæledyr.
 • Ikke bruk batteri og lader til til andre formål.
 • I det usannsynlige tilfellet at batteriet brenner, ikke forsøk å slukke brannen med vann. Evakuer lokalet og kontakt nødetater umiddelbart. 


6. Bruk av gir
Selv om dette er en elsykkel, er det viktig at du bruker girene. Dette giret er trinnløst. Du girer ved å vri lengst inn på håndtaket på høyre side av styret. Vri oppover for å gire opp, og nedover for å gire ned.  

I motsetning til vanlig sykkel er det viktig at du IKKE bruker pedalene mens du girer. Ta det litt rolig, gir og deretter start tråkket i rolig tempo igjen – du kan tenke på samme måte som bruk av kløtsj i en bil.

 

Hvordan parkere og oppbevare elsykkelen?

For å være dekket av vår forsikringsavtale, er det en forutsetning at du parkerer sykkelen ved bruk av forsikringsgodkjent sykkellås. 

Elsykkeltyveri er dessverre svært utbredt, og ved å følge disse retningslinjene reduserer du sannsynligheten for tyveri betraktelig. Dersom du har fulgt våre forsikringsvilkår og retningslinjer for parkering, vil du være dekket av forsikringen ved et eventuelt tyveri.

Retningslinjer for parkering av sykkelen

Sykkellås: Det er viktig å bruke den medfølgende sykkellåsen hver gang sykkelen parkeres. Tre låsen gjennom sykkelrammen og en fast konstruksjon (lyktestolpe, sykkelstativ e.l.).

I tillegg har sykkelen en hjullås som låser bakhjulet. Denne bør brukes hver gang du setter fra deg sykkelen. Sett nøkkelen i låsen på høyreside, vri en kvart runde med klokken og trykk låsehendel på venstre side ned.

 

Batteri: Dersom du parkerer på offentlig grunn (på gaten, i byen og andre steder uten adgangskontroll) uten å ha sykkelen under oppsyn anbefaler vi at batteriet tas av og med.

Husk å ta ut nøklene fra låsen når du parkerer sykkelen.

Parkering på nattestid: Parkering av sykkelen på offentlig grunn (i byen, gata e.l.) over natten bør unngås, da sannsynligheten for et tyveri øker betraktelig. Vi anbefaler å oppbevare sykkelen innelåst om natten hvis mulig (for eksempel i en bod, lukket bakgård eller i en leilighet).

Dersom du oppbevarer sykkelen i en bod, er det krav til kvaliteten på låsen for at tyveriforsikringen skal være gyldig. Er du i tvil, anbefaler vi i tillegg å låse elsykkelen med sykkellåsen.

Vilkårene for tyveriforsikringen er beskrevet i detalj under Leievilkår og betingelser.

 

Hvordan ta vare på elsykkelen?

I ditt Joule-abonnement er halvårlig service inkludert, men utenom service er det tre ting du kan gjøre for at elsykkelen skal fungere så godt som mulig:

1. Luft i dekkene
Noe av det viktigste du gjør for å ta godt vare på sykkelen er å ha nok luft i dekkene. Ved hyppig bruk anbefaler vi å sjekke dekkene jevnlig. I snitt bør du forvente å fylle luft i dekkene rundt en gang i måneden.

Anbefalt trykk for de medfølgende dekkene er 3,5 bar og maksimalt trykk er 5 bar. 

2. Rempleie
Din elsykkel er utstyrt med remdrift. Remmer er ekstremt slitesterke og har lang levetid. Remmene rengjøres med vann. Ikke smør med olje eller fett, for da kan støv og grus reste seg til remmene. 

2. Vask av sykkelen

Elsykkelen varer lenger når den holdes ren. For en vanlig vask kommer du langt med vann og en klut, og dersom den er særlig skitten kan du bruke litt Zalo og en vanlig skurebørste. 

Viktig at det ikke brukes høytrykkspyler, da det kan trenge inn i elektronikk og ødelegge lakken.

 

Hvordan sykle trygt i trafikken?

Vi anbefaler alle våre abonnenter å bruke hjelm og følge de norske trafikkreglene.

Vi i Joule håper du vil trives med elsykkelen, og ønsker deg en riktig god tur!