Brukermanual

Vi i Joule-teamet ønsker deg en god elsykkelopplevelse! For å hjelpe deg i gang har vi laget en brukermanual tilpasset elsykkelen du abonnerer på.

Dersom du har noen spørsmål som ikke blir besvart i brukermanual, kontakt oss gjerne på hei@joule.no eller +47 920 79 622.

Det viktigste du må få med deg:

 • For at tyveriforsikringen skal gjelde må elsykkelen låses i rammen og til et fastmontert låsested
 • Ikke lad batteriet på natten, eller i lange perioder uten oppsyn
 • For å begrense skade på rammen skal låsen festes tett til setepinnen
 • For å hindre at gir og bremser påvirkes, anbefaler vi jevnlig vask av elsykkelen med vann og klut
 • Ikke bruk høytrykkspyler på elsykkelen, det kan ødelegge elsykkelens mekanikk og lakkering
 • Det er viktig at lokket til ladeporten bestandig er godt festet slik at vann ikke slipper inn og ødelegger elektronikken. I verste fall fører det til kortslutning av batteri og/eller skade på motor.

Riese & Müller Charger4 Vario

Hvordan bruke elsykkelen?


1. Slå på sykkelen
Slå på sykkelen ved å trykke på av/på-bryteren på toppen av panelet til venstre på styret. Sykkelen må være slått på før du begynner å sykle. Mens du sykler kan du regulere ønsket motorkraft ved å trykke på "+" eller "–" på panelet.

 


2. Undersøke at sykkelen har strøm
Du kan kontrollere at sykkelen er ladet opp ved å slå på sykkelen. Batteriprosenten vises da i toppen på displayet.

 


3. Lading mens batteriet sitter i sykkelen
Sykkelen kan trygt lades mens batteriet sitter i sykkelen. Du plugger da enkelt inn ladekabelen under luken som sitter mellom pedalene. Når du skal lade batteriet, er det viktig at du alltid kobler laderen til batteriet eller elsykkelen før du plugger laderen i veggen. Står laderen i stikkontakten når du kobler til batteri eller elsykkel, kan det være at den ikke vil lade.

 

 
4. Ta ut batteriet
Når du skal ta ut batteriet for å lade det inne, gjør som følger: Sett nøkkelen i batterilåsen på høyre side fremme på sykkel, vri om nøkkelen med klokken, batteriet vil falle litt frem, trykk deretter knappen på toppen av batteriet for å få løsnet det helt.

 


5. Lading av batteriet utenfor sykkelen
Når du har tatt ut batteriet, kan det lades ved å koble laderen rett i batteriet. Ladetid kan variere fra to til fire timer avhengig av hvor fullt batteriet er.

Din sikkerhet er viktig for oss! Her er noen huskeregler angående batteri-sikkerhet: 

 • Ikke påbegynn lading av batteriet dersom det har synlige skader.
 • Stans ladeprosessen umiddelbart dersom du opplever rar lukt eller røyk.
 • Ha regelmessig oppsyn med batteriet mens det lader og ikke lad batteriet mens du sover.
 • Unngå at batteriet får slag eller støt, for eksempel at det faller i bakken.
 • Ikke sett batteriet i solen mens den lader.
 • Ikke dekk til batteriet og laderen, eller plasser objekter oppå dem som kan bidra til varmeutvikling.
 • Unngå at batteri og lader kommer i direkte kontakt med vann og åpen ild.
 • Hold batteri og lader utenfor rekkevidden til barn og kjæledyr.
 • Ikke bruk batteri og lader til til andre formål.
 • I det usannsynlige tilfellet at batteriet brenner, ikke forsøk å slukke brannen med vann. Evakuer lokalet og kontakt nødetater umiddelbart. 


6. Bruk av gir
Selv om dette er en elsykkel, er det viktig at du bruker girene. Dette giret er trinnløst. Du girer ved å vri lengst inn på håndtaket på høyre side av styret. Du bruker girene på samme måte som når du sykler på en helt vanlig sykkel uten motor. Det betyr at når du kjører inn i en bakke, er det lurt å legge inn et lettere gir. Unngå å gire i tråkket da dette utsetter wiren for høy slitasje – særlig i når du girer til et høyere gir.

OBS: Før du sykler. Det er viktig å påse at bagasjestrikken er strammet godt slik at den ikke hopper av bagasjebrettet. I verste fall kan strikken komme inn i hjulet og skade giret.

Hvordan parkere og oppbevare elsykkelen?

For å være dekket av vår forsikringsavtale, er det en forutsetning at du parkerer sykkelen riktig.

Elsykkeltyveri er dessverre svært utbredt, og ved å følge disse retningslinjene reduserer du sannsynligheten for tyveri betraktelig. Dersom du har fulgt våre forsikringsvilkår og retningslinjer for parkering, vil du være dekket gjennom forsikringen ved et eventuelt tyveri, men vi kan imidlertid ikke garantere at du får en ny sykkel umiddelbart.  

Retningslinjer for parkering av sykkelen

Sykkellås: Det er viktig å benytte medfølgende sykkellåser for å være dekket av vår forsikringsavtale. På sykkelen er det en hjullås som låser bakhjulet. Denne må brukes hver gang. Sett nøkkelen i låsen på høyreside, vri en kvart runde med klokken og trykk låsehendel på venstre side ned.

I tillegg har du en kjettinglås plassert under setet. Denne brukes som et supplement til hjullåsen for å gjøre sykkelen fast til en konstruksjon. Tre kjettingen rundt en konstruksjon, før låsepinnen gjennom ringen på kjettingen, og fest låsepinnen inn i hjullåsen på venstre side. Det er samme nøkkel som brukes til lås og batteri.

 

Batteri: Dersom du parkerer på offentlig grunn (på gaten, i byen og andre steder uten adgangskontroll) uten å ha sykkelen under oppsyn anbefaler vi at batteriet tas av og med.

Husk å ta ut nøklene fra låsen når du parkerer sykkelen.

Parkering på nattestid: Parkering av sykkelen på offentlig grunn (i byen, gata e.l.) over natten bør unngås, da sannsynligheten for et tyveri øker betraktelig. Vi anbefaler å oppbevare sykkelen innelåst om natten hvis mulig (for eksempel i en bod, lukket bakgård eller i en leilighet).

Dersom du oppbevarer sykkelen i en bod, er det krav til kvaliteten på låsen for at tyveriforsikringen skal være gyldig. Er du i tvil, anbefaler vi i tillegg å låse elsykkelen med sykkellåsen.

Vilkårene for tyveriforsikringen er beskrevet i detalj under Leievilkår og betingelser.

 

 

Hvordan ta vare på elsykkelen?

1. Luft i dekkene
Noe av det viktigste du gjør for å ta godt vare på sykkelen er å ha nok luft i dekkene. Ved hyppig bruk anbefaler vi å sjekke dekkene en gang i uken. I snitt bør du forvente å fylle luft i dekkene rundt en gang i måneden. Anbefalt trykk for de medfølgende dekkene er 3,5 bar og maksimalt trykk er 5 bar.

2. Rempleie
Din elsykkel er utstyrt med remdrift. Remmer er ekstremt slitesterke og har lang levetid. Remene rengjøres med vann. Ikke smør med olje eller fett (for å unngå at smuss fester seg).

3.Vask av sykkelen
Elsykkelen varer lenger når den holdes ren. For en vanlig vask kommer du langt med vann og en klut, og dersom den er særlig skitten kan du bruke litt Zalo og en vanlig skurebørste. Ikke benytt andre vaskemetoder.

 

Hvordan sykle trygt i trafikken?

Vi anbefaler alle våre abonnenter å bruke hjelm og følge de norske trafikkreglene.

God tur!

Vi i Joule-teamet håper du vil trives med elsykkelen, og ønsker deg en riktig god tur!