Informasjon ved kjøp med delbetaling

 

Innhold:

Dette dokumentet inneholder informasjon tilknyttet elsykkel kjøpt med delbetaling:

 1. Informasjon om gratis service etter 3 måneder
 2. Betingelser for reklamasjon
 3. Sikkerhetsinstruksjoner.

 

1. Gratis service

Ved kjøp på delbetaling får du en gratis service hos Joule etter 3 måneder. Du får også råd om hvordan du kan ta vare på elsykkelen din, og tilbud om servicer hos Joule.

2. Betingelser for reklamasjon 

 • Hastighet og motoreffekt: Din elsykkel er designet i henhold til det norske regelverket, med en maksimal hastighet på 25 km/t og en motoreffekt på 250 W. Husk at eventuelle modifikasjoner fører til at din garanti- og reklamasjonsrett opphører.
 • Ved feil: Ved feil må du oppsøke verksted, ikke skift deler selv om du kan få tak i dette. Et autorisert verksted har tilgang til originale deler. Ta kontakt på e-post-adressen: hei@joule.no.
 • Service: Serviceintervallet er minimum én gang per år eller hver 2 000 km. Blir elsykkelen brukt i vinterperioden må den inn på service en ekstra gang per år. Husk å overholde serviceintervallet, dersom manglende service er årsaken til en feil, gjelder ikke garantien.
 • Lading: Bruk aldri uoriginal lader eller uoriginalt batteri.
 • Lading ved temperatur under 5 grader celsius: La batteriet varme seg opp til romtemperatur før det lades dersom det har vært utsatt for lave temperaturer. Ved minusgrader vil elektrolytten i batteriet stivne og etter hvert fryse. Lading når elektrolytten er stivnet kan medføre skade på batteriet som ikke dekkes av garantien.
 • Lagring: Batteriet skal lagres med minimum 40% til 60%, skal aldri lagres med 100% kapasitet. 

Øvrige anbefalinger for å forlenge levetiden til elsykkelen:

 • Ved lagring: Husk å sjekke batteriet hver måned, det vil lade seg litt ut over tid. Derfor er det lurt å lade når man ser at det kun er 1 diode igjen som lyser når man sjekker batteriet. Lad til 60% (3 av 5 dioder).
 • Vask: Hold sykkelen ren og unngå spyling med høyt trykk direkte på elektriske komponenter og motor. Vi anbefaler vanlig håndvask og avskylling med lavt trykk.
 • Drivverk: Levetiden på drivverket vil forlenges med regelmessig renhold og smøring med olje. Slitasjen på drivverk er inntil tre ganger høyere på en elsykkel sammenlignet med en tradisjonell tråsykkel.

3. Sikkerhetsinstruksjoner:

Din sikkerhet er viktig for oss! Her er noen huskeregler angående batteri-sikkerhet:

 • Ikke påbegynn lading av batteriet dersom det har synlige skader.
 • Stans ladeprosessen umiddelbart dersom du opplever rar lukt eller røyk.
 • Ha regelmessig oppsyn med batteriet mens det lader og ikke lad batteriet mens du sover.
 • Unngå at batteriet får slag eller støt, for eksempel at det faller i bakken.
 • Ikke sett batteriet i solen mens den lader.
 • Ikke dekk til batteriet og laderen, eller plasser objekter oppå dem som kan bidra til varmeutvikling.
 • Unngå at batteri og lader kommer i direkte kontakt med vann og åpen ild.
 • Hold batteri og lader utenfor rekkevidden til barn og kjæledyr.
 • Ikke bruk batteri og lader til til andre formål.
 • I det usannsynlige tilfellet at batteriet brenner, ikke forsøk å slukke brannen med vann. Evakuer lokalet og kontakt nødetater umiddelbart.


Hvordan sykle trygt i trafikken?

Vi anbefaler alle å bruke hjelm og følge de norske trafikkreglene.

God tur!

Takk for at du elsykler og bidrar til en grønnere by. Joule-teamet ønsker deg en riktig god tur!